Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2095(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0391/2016

Indgivne tekster :

A8-0391/2016

Forhandlinger :

PV 19/01/2017 - 3
CRE 19/01/2017 - 3

Afstemninger :

PV 19/01/2017 - 7.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0010

Protokol
Torsdag den 19. januar 2017 - StrasbourgEndelig udgave

3. En europæisk søjle for sociale rettigheder (forhandling)
CRE

Betænkning om en europæisk søjle for sociale rettigheder [2016/2095(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)

Maria João Rodrigues forelagde betænkningen.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Maria Arena (ordfører for udtalelse fra FEMM), Tom Vandenkendelaere for PPE-Gruppen, Jutta Steinruck for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Dominique Martin for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Thomas Mann, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Morten Løkkegaard, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Bill Etheridge, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Danuta Jazłowiecka, Brando Benifei, Helga Stevens, Lynn Boylan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Jordi Solé, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė, Zbigniew Kuźmiuk, Kostadinka Kuneva, Sofia Ribeiro, Georgi Pirinski og Javi López.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Paloma López Bermejo, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Maria Grapini, Marju Lauristin, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Tibor Szanyi og Liisa Jaakonsaari.

Talere: Marianne Thyssen, Morten Løkkegaard, for at stille et spørgsmål til Marianne Thyssen som besvarede det, og Maria João Rodrigues.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.10 i protokollen af 19.1.2017.

Juridisk meddelelse