Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2095(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0391/2016

Ingediende teksten :

A8-0391/2016

Debatten :

PV 19/01/2017 - 3
CRE 19/01/2017 - 3

Stemmingen :

PV 19/01/2017 - 7.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0010

Notulen
Donderdag 19 januari 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

3. Een Europese pijler van sociale rechten (debat)
CRE

Verslag over een Europese pijler van sociale rechten [2016/2095(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)

Maria João Rodrigues leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Maria Arena (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Dominique Martin, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Thomas Mann, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Morten Løkkegaard, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Bill Etheridge, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Danuta Jazłowiecka, Brando Benifei, Helga Stevens, Lynn Boylan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Jordi Solé, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė, Zbigniew Kuźmiuk, Kostadinka Kuneva, Sofia Ribeiro, Georgi Pirinski en Javi López.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Paloma López Bermejo, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Maria Grapini, Marju Lauristin, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Tibor Szanyi en Liisa Jaakonsaari.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen, Morten Løkkegaard, om Marianne Thyssen een vraag te stellen, die hierop ingaat, en Maria João Rodrigues.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 19.1.2017.

Juridische mededeling