Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2507(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0074/2017

Συζήτηση :

PV 19/01/2017 - 4.2
CRE 19/01/2017 - 4.2

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2017 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0003

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 - Στρασβούργο

4.2. Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017 και B8-0092/2017 (2017/2507(RSP))

Οι Pier Antonio Panzeri, Charles Tannock, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Maria Lidia Senra Rodríguez και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Louis Aliot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Bogdan Brunon Wenta και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo και Patricija Šulin.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου