Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0029(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0311/2016

Ingediende teksten :

A8-0311/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/01/2017 - 7.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0006

Notulen
Donderdag 19 januari 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

7.5. Invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder een bijzondere invoerregeling van de Unie ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/936 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie [COM(2016)0044 - C8-0022/2016- 2016/0029(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0006)

Juridische mededeling