Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0120(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0363/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0363/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2017 - 7.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0007

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.6. Σύναψη της συμφωνίας για τη συνέχιση του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας για τη συνέχιση του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας [08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0363/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0007)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου