Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2348(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0384/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0384/2016

Συζήτηση :

PV 18/01/2017 - 22

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2017 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0009

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 - Στρασβούργο

7.9. Εφοδιαστική στην ΕΕ και πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφοδιαστική στην ΕΕ και τις πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ [2015/2348(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0009)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου