Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 1 lutego 2017 r. - Bruksela

15. Sytuacja w Sudanie Południowym (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Sudanie Południowym (2016/2509(RSP))

Neven Mimica (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Eduard Kukan, Enrique Guerrero Salom, Bas Belder, Jaromír Štětina, Neena Gill i Joachim Zeller.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrał Neven Mimica.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna