Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2510(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0120/2017

Debatten :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Stemmingen :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0017

Notulen
Woensdag 1 februari 2017 - Brussel

16. Crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (2016/2510(RSP))

Neven Mimica (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Bogdan Brunon Wenta, Jo Leinen, Mark Demesmaeker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cécile Kashetu Kyenge, Cristian Dan Preda en Pier Antonio Panzeri.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, over de crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0120/2017)

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset en Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, over de crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0121/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos en Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, over de crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0122/2017);

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser en Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, over de crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0123/2017);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, over de crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0124/2017);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, over de crisis van de rechtsstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0125/2017);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet en Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, over de crisis van de rechtsstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0126/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 2.2.2017.

Juridische mededeling