Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2510(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0120/2017

Dezbateri :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Voturi :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0017

Proces-verbal
Miercuri, 1 februarie 2017 - Bruxelles

16. Criza statului de drept în Republica Democratică Congo și în Gabon (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Criza statului de drept în Republica Democratică Congo și în Gabon (2016/2510(RSP))

Neven Mimica (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Bogdan Brunon Wenta, Jo Leinen, Mark Demesmaeker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cécile Kashetu Kyenge, Cristian Dan Preda și Pier Antonio Panzeri.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo și Notis Marias.

A intervenit Neven Mimica.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, referitoare la criza statului de drept în Republica Democratică Congo și în Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0120/2017)

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset și Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, referitoare la criza statului de drept din Republica Democratică Congo și din Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0121/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos și Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la criza statului de drept în Republica Democratică Congo și Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0122/2017);

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser și Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, referitoare la criza statului de drept în Republica Democrată Congo și în Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0123/2017);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, referitoare la criza statului de drept din Republica Democratică Congo și din Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0124/2017);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la criza statului de drept din Republica Democratică Congo și din Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0125/2017);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet și Paul Rübig, în numele Grupului PPE, referitoare la criza statului de drept din Republica Democratică Congo și din Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0126/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 2.2.2017.

Notă juridică