Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2327(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0389/2016

Ingediende teksten :

A8-0389/2016

Debatten :

PV 01/02/2017 - 20
CRE 01/02/2017 - 20

Stemmingen :

PV 02/02/2017 - 7.7
CRE 02/02/2017 - 7.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0018

Notulen
Woensdag 1 februari 2017 - Brussel

20. Uitvoering Erasmus + (debat)
CRE

Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van „Erasmus+”: het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG [2015/2327(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Milan Zver (A8-0389/2016)

Milan Zver leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Krystyna Łybacka, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Eva Maydell, Julie Ward en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Maria Grapini en Victor Negrescu.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics en Milan Zver.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 2.2.2017.

Juridische mededeling