Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2510(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0120/2017

Debatten :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Stemmingen :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0017

Notulen
Donderdag 2 februari 2017 - BrusselDefinitieve uitgave

7.6. Crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 en B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0120/2017

(ter vervanging van B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 en B8-0126/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Fernando Ruas, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser en Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—    Marie-Christine Vergiat en Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie

Aangenomen (P8_TA(2017)0017)

Het woord werd gevoerd door:

Jo Leinen, om twee mondelingen amendementen op paragraaf 7 en op overweging F in te dienen, die in aanmerking werden genomen.

Juridische mededeling