Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0148(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0003/2017

Pateikti tekstai :

A8-0003/2017

Debatai :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Balsavimas :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 06/02/2018 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. vasario 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

13. Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Ian Duncan (A8-0003/2017).

Ian Duncan pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Fredrick Federley (ITRE komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Florent Marcellesi (DEVE komiteto nuomonės referentas) Ivo Belet PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Jytte Guteland S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, Diane James, nepriklausoma Parlamento narė, Esther de Lange ir Edouard Martin.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen ir Krišjānis Kariņš.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Ian Duncan.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 15 protokolo 7.7 punktas

Teisinis pranešimas