Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0148(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0003/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0003/2017

Debates :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Balsojumi :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Balsojumu skaidrojumi
PV 06/02/2018 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 13. februāris - Strasbūra

13. Emisiju izmaksefektīva samazināšana un investīcijas mazoglekļa risinājumos ***I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Ian Duncan (A8-0003/2017).

Ian Duncan iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Fredrick Federley (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Florent Marcellesi (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs) Ivo Belet PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, Esther de Lange un Edouard Martin.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen un Krišjānis Kariņš.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly un Tibor Szanyi.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Ian Duncan.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.2.2017. protokola 7.7. punkts.

Juridisks paziņojums