Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2100(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0001/2017

Ingivna texter :

A8-0001/2017

Debatter :

PV 13/02/2017 - 14
CRE 13/02/2017 - 14

Omröstningar :

PV 14/02/2017 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0027

Protokoll
Måndagen den 13 februari 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

14. Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik [2016/2100(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

Tibor Szanyi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Margrethe Vestager (ledamot av kommissionen).

Talare: Adam Szejnfeld (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Andreas Schwab (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Michel Dantin (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Fulvio Martusciello för PPE-gruppen, Anneliese Dodds för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Eva Maydell, Alfred Sant, Ruža Tomašić och Christel Schaldemose.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes och Olga Sehnalová.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Margrethe Vestager och Tibor Szanyi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 14.2.2017.

Rättsligt meddelande