Indiċi 
Minuti
PDF 244kWORD 77k
It-Tnejn, 13 ta' Frar 2017 - StrasburguVerżjoni finali
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti
 3.Kompożizzjoni tal-Parlament
 4.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet
 5.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Dokumenti mressqa
 9.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 10.Ordni tal-ħidma
 11.Pestiċidi bijoloġiċi b'riskju baxx (dibattitu)
 12.Reviżjoni tal-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp (dibattitu)
 13.Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju ***I (dibattitu)
 14.Rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni tal-UE (dibattitu)
 15.Promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-saħħa mentali u r-riċerka klinika (preżentazzjoni qasira)
 16.Prijoritajiet għall-61 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa (preżentazzjoni qasira)
 17.Kontroll tar-Reġistru u kompożizzjoni tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni (preżentazzjoni qasira)
 18.Ir-rwol tal-informaturi fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE (preżentazzjoni qasira)
 19.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PARLAMENT EWROPEW

SESSJONI 2016 - 2017

Dati tas-seduti: 13 - 16 ta' Frar 2017

STRASBURGU

MINUTI

IT-TNEJN 13 TA' FRAR 2017

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.00.


2. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti

Il-Minuti tas-seduti tad-dati 1 ta' Frar 2017 u 2 ta' Frar 2017 ġew approvati.

°
° ° °

Sylvie Guillaume kienet preżenti għas-seduta tal-1 ta' Frar 2017 imma isimha ma jidhirx fil-lista tal-attendenza.


3. Kompożizzjoni tal-Parlament

Martin Schulz avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 11 ta' Frar 2017.

Bi qbil mal-Artikolu 4(1), (2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata l-vakanza tas-siġġu tiegħu li tiddekorri minn din id-data u għarraf b'dan lill-awtorità nazzjonali kkonċernata.


4. Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva miż-żewġ Gruppi PPE u S&D, it-talbiet għal ħatriet li ġejjin:

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Federattiva tal-Brażil: Fernando Ruas minflok Paulo Rangel

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Mercosur: Fernando Ruas minflok Paulo Rangel

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana: Fernando Ruas minflok Paulo Rangel

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti: Glenis Willmott minflok Paul Brannen, Alex Mayer minflok Richard Corbett

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kanada: Paul Brannen minflok Glenis Willmott

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja tan-Nofsinhar: Richard Corbett minflok Alex Mayer

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


5. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li ma rċieva l-ebda talba dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti tal-Erbgħa l-1 ta' Frar 2017 (punt 5 tal-Minuti ta' 1.2.2017).

Il-Kumitat ECON għalhekk seta' jibda n-negozjati wara li tkun skadiet l-iskadenza stipulata fl-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


6. Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-kumitati responsabbli ressqu dawn ir-rettifiki ta' testi approvati mill-Parlament Ewropew:

—   rettifika (P7_TA(2014)0443(COR01)) għar-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 (UE) u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 149, 20.5.2014, p.1) (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari tas-16 ta' April 2014 bil-ħsieb tal-adozzjoni għar-Regolament P7_TA(2014)0443) - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - Kumitat PECH

—   rettifika (P7_TA(2014)0386(COR01)) għad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349) (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta' April 2014 bil-ħsieb tal-adozzjoni għad-direttiva P7_TA(2014)0386) - (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - Kumitat ECON

—   rettifika (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta' Diċembru 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2016/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (reviżjoni tal-mekkaniżmu ta' sospensjoni) P8_TA-PROV(2016)0508 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - Kumitat LIBE

Ir-rettifiki huma disponibbli fuq Europarl.

Bi qbil mal-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn ir-rettifiki jitqiesu approvati ħlief jekk, sa mhux aktar tard minn 24 siegħa, issir talba minn grupp politiku jew Membri li jilħqu tal-inqas il-limitu baxx biex titressaq għall-votazzjoni.


7. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa 15 ta' Frar 2017 se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti proċeduri għall-applikazzjoni tal-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u l-Kosovo min-naħa l-oħra (00056/2016/LEX - C8-0032/2017 - 2016/0218(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2015/936 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' prodotti tessili minn għadd ta' pajjiżi terzi mhux koperti minn ftehim bilaterali, protokolli jew arranġamenti oħra, jew minn regoli speċifiċi ta' importazzjoni tal-Unjoni oħrajn (00054/2016/LEX - C8-0031/2017 - 2016/0029(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas għall-forniment tas-servizzi portwarji u regoli komuni dwar it-trasparenza finanzjarja tal-portijiet (00041/2016/LEX - C8-0030/2017 - 2013/0157(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jissostitwixxi l-Annessi A u B għar-Regolament (UE) 2015/848 dwar proċedimenti ta’ insolvenza (00052/2016/LEX - C8-0029/2017 - 2016/0159(COD))


8. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

JURI, ECON

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdi assistenza lir-Renju Unit, lil Ċipru u lill-Portugal (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Kumitat Konsultattiv Internazzjonali dwar il-Qoton (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

DEVE, AGRI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-qasam tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Kroazja (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar ir-Relazzjonijiet u l-Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u New Zealand, min-naħa l-oħra (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE))

irriferut

responsabbli:

AFET

opinjoni:

INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttiva 2003/87/KE biex jitkomplew il-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u ssir il-preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

ITRE, TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-kontropartijiet ċentrali u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1095/2010, (UE) Nru 648/2012 u (UE) Nru 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew.

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

ITRE, JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill87/217/KEE, id-Direttiva2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament (UE) Nru1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva tal-Kunsill86/278/KEE u d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u Direttiva tal-Kunsill94/63/KE f’dak li għandu x’jaqsam mar-regoli ta’ proċedura fir-rappurtar fil-qasam tal-ambjent u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill91/692/KEE (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) mill-kumitati parlamentari, rapporti

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE (2016/2100(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE biex ittejjeb it-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Ian Duncan (A8-0003/2017)

- Rapport dwar ir-rwol tal-informaturi fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE (2016/2055(INI)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

- Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar Regoli ta' Dritt Ċivili dwar ir-Robotika (2015/2103(INL)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

- Rapport dwar l-Inizjattiva Ewropea dwar il-Cloud Computing (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll (2015) li jemenda l-Anness għall-Ftehim dwar Kummerċ f'Inġenji tal-Ajru Ċivili (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

- *** Rakkomandazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn il-Kanada, minn naħa, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea ta' Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: João Ferreira (A8-0010/2017)

- Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (2016/2230(INI)) - Kumitat PECH - Rapporteur: João Ferreira (A8-0015/2017)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Governanza tas-Suq Uniku fi ħdan is-Semestru Ewropew 2017 (2016/2248(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

- Rapport bi proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-61 Sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa (2017/2001(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteurs: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

- Rapport dwar l-Unjoni Bankarja – Rapport Annwali 2016 (2016/2247(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

- Rapport dwar ir-reviżjoni tal-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp (2016/2094(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteurs: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

- Rapport dwar Strateġija tal-Avjazzjoni għall-Ewropa (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Pavel Telička (A8-0021/2017)

- Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Albanija (2016/2312(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar is-soġġettar tas-sustanza psikoattiva ġdida metil-2-[[1-(ċikloħeksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) għal miżuri ta' kontroll (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

- Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina (2016/2313(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Kanada, min-naħa l-oħra (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Charles Tannock (A8-0028/2017)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li jemenda d-Deċiżjoni 2009/935/ĠAI fir-rigward tal-lista ta' Stati terzi u organizzazzjonijiet li magħhom il-Europol għandu jikkonkludi ftehimiet (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni min-Netherlands – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

- Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 [2016/2307(INI)] - Kumitat EMPL - Rapporteur: Yana Toom (A8-0037/2017)

- Abbozz ta' rapport dwar il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fir-riċerka dwar is-saħħa mentali u dik klinika (2016/2096(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

- Rapport dwar Ninvestu f'impjiegi u tkabbir - nimmassimizzaw il-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej: evalwazzjoni tar-rapport skont l-Artikolu 16(3) tas-CPR (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)


9. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

—   (O-000147/2016) imressqa minn Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi u Mireille D'Ornano, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Pestiċidi bijoloġiċi b'riskju baxx (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016);

—   (O-000152/2016) imressqa minn Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune u Edouard Martin, lill-Kummissjoni: L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta' pjan rivedut tal-Ġermanja li jintroduċi pedaġġ stradali (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017);

—   (O-000005/2017) imressqa minn Iskra Mihaylova, f'isem il-Kumitat REGI, lill-Kummissjoni: Dewmien fl-implimentazzjoni tal-programmi operattivi tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (SIE) - L-impatt fuq il-politika ta' koeżjoni u t-triq 'il quddiem (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).


10. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' ta' Frar II 2017 (PE 598.638/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 149a tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

It-Tlieta

Talba tal-Grupp S&D biex jinbidel it-titolu tad-Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-"Prospettivi għall-bidu mill-ġdid tat-taħditiet għall-paċi fil-Lvant Nofsani" (punt 71 tal-Abbozz Definittiv tal-Aġenda) fit-titolu "Sitwazzjoni fix-Xatt tal-Punent, b'mod partikolari l-insedjamenti".

Interventi ta':, Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, li ġġustifikat it-talba, Tomáš Zdechovský, kontra t-talba, u Maria João Rodrigues, biex tiċċara t-talba.

B'VE (165 favur, 155 kontra, 10 astensjonijiet), il-Parlament approva t-talba.

Talba tal-Grupp S&D biex tiddaħħal mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-"Sitwazzjoni fix-Xatt tal-Punent, b'mod partikolari l-insedjamenti" (dibattitu: punt 11 tal-Minuti ta' 22.11.2016) fil-ħin tal-votazzjonijiet tal-Ħamis 16 ta' Frar 2017.

Interventi ta':, Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, li ġġustifikat it-talba, u Cristian Dan Preda, kontra t-talba.

B'VE (142 favur, 198 kontra, 3 astensjonijiet), il-Parlament irrifjuta t-talba.

Talba tal-Grupp EFDD biex jiddaħħal dibattitu dwar l-applikazzjoni uniformi tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew għall-gruppi politiċi kollha.

Intervent ta': Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, li ġġustifika t-talba.

Il-Parlament irrifjuta t-talba.

L-Erbgħa

Talba tal-Grupp GUE/NGL biex tiddaħħal dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar ix-xogħol portwarju u l-libertà ta' stabbiliment fil-portijiet Spanjoli bħala r-raba' punt fl-Aġenda ta' waranofsinhar, qabel id-dibattitu dwar ir-rapport Mady Delvaux - A8-0005/2017 (punt 13 tal-Abbozz Definittiv tal-Aġenda).

Interventi ta': Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, li ġġustifikat it-talba, u Wim van de Camp, kontra t-talba.

Il-Parlament irrifjuta t-talba.

Talba tal-Grupp S&D biex jitressaq 'il quddiem id-dibattitu previst għall-Ħamis waranofsinhar dwar "L-approvazzjoni tal-Kummissjoni tal-pjan rivedut tal-Ġermanja biex tintroduċi pedaġġ stradali" (punt 69 tal-Abbozz Definittiv tal-Aġenda) u biex jiddaħħal bħala l-ħames punt fl-Aġenda tal-Erbgħa waranofsinhar, wara d-dibattitu dwar ir-rapport Mady Delvaux - A8-0005/2017 (punt 13 tal-Abbozz Definittiv tal-Aġenda) .

Interventi ta': Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, li ġġustifikat it-talba, u Françoise Grossetête, kontra t-talba.

Il-President ġibed l-attenzjoni tal-Parlament dwar il-konsegwenzi possibbli ta' din il-votazzjoni fuq il-kalendarju tas-sessjonijiet li jmiss.

B'VE (195 favur, 142 kontra, 19-il astensjoni), il-Parlament approva t-talba.

Il-votazzjoni dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni se ssir waqt is-sessjoni ta' Marzu II.

Il-Ħamis

Bil-qbil tal-gruppi politiċi, il-President ippropona li s-seduta tal-Ħamis tibda fit-08.30.

Il-Parlament approva din t-talba.

°
° ° °

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


11. Pestiċidi bijoloġiċi b'riskju baxx (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000147/2016) imressqa minn Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi u Mireille D'Ornano, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Pestiċidi bijoloġiċi b'riskju baxx (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Pavel Poc daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Norbert Lins f'isem il-Grupp PPE, Miriam Dalli f'isem il-Grupp S&D, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Mireille D'Ornano f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Peter Liese, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Urszula Krupa, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose u Lynn Boylan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller u Andrzej Grzyb.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis.

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi u Mireille D'Ornano, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar pestiċidi b'riskju baxx ta' oriġini bijoloġika (2016/2903(RSP)) (B8-0140/2017).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.15 tal-Minuti ta' 15.2.2017.


12. Reviżjoni tal-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp (dibattitu)

Rapport dwar ir-reviżjoni tal-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp [2016/2094(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteurs: Bogdan Brunon Wenta u Norbert Neuser (A8-0020/2017)

Bogdan Brunon Wenta u Norbert Neuser ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Maurice Ponga f'isem il-Grupp PPE, Linda McAvan f'isem il-Grupp S&D, Charles Goerens f'isem il-Grupp ALDE, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Maria Heubuch f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Olaf Stuger f'isem il-Grupp ENF, Frank Engel, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Elly Schlein u Cristian Dan Preda.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Notis Marias, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská u Nicola Caputo.

Interventi ta': Neven Mimica, Bogdan Brunon Wenta u Norbert Neuser.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.8 tal-Minuti ta' 14.2.2017.


13. Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE għat-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Fredrick Federley (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE).

Interventi ta': Florent Marcellesi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE) Ivo Belet f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland f'isem il-Grupp S&D, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Mireille D'Ornano f'isem il-Grupp ENF, Diane James Membru mhux affiljata, Esther de Lange u Edouard Martin.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen u Krišjānis Kariņš.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly u Tibor Szanyi.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u Ian Duncan.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.7 tal-Minuti ta' 15.2.2017.


14. Rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni tal-UE (dibattitu)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni tal-UE [2016/2100(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

Tibor Szanyi ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Margrethe Vestager (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Adam Szejnfeld (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Andreas Schwab (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Michel Dantin (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Fulvio Martusciello f'isem il-Grupp PPE, Anneliese Dodds f'isem il-Grupp S&D, Sander Loones f'isem il-Grupp ECR, Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Michel Reimon f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Zanni f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Eva Maydell, Alfred Sant, Ruža Tomašić u Christel Schaldemose.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes u Olga Sehnalová.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Margrethe Vestager u Tibor Szanyi.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.9 tal-Minuti ta' 14.2.2017.


15. Promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-saħħa mentali u r-riċerka klinika (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-saħħa mentali u r-riċerka klinika [2016/2096(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

Beatriz Becerra Basterrechea għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Julie Ward, Branislav Škripek, Florent Marcellesi u Marijana Petir.

Intervent ta': Margrethe Vestager (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.10 tal-Minuti ta' 14.2.2017.


16. Prijoritajiet għall-61 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa (preżentazzjoni qasira)

Rapport bi proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-61 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa [2017/2001(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Constance Le Grip u Maria Arena (A8-0018/2017)

Anna Maria Corazza Bildt u Maria Arena għamlu l-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Notis Marias, Terry Reintke, Michaela Šojdrová u Marijana Petir.

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.11 tal-Minuti ta' 14.2.2017.


17. Kontroll tar-Reġistru u kompożizzjoni tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-kontroll tar-Reġistru u kompożizzjoni tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni [2015/2319(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

Dennis de Jong għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias u Kateřina Konečná.

Intervent ta': Margrethe Vestager (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.3 tal-Minuti ta' 14.2.2017.


18. Ir-rwol tal-informaturi fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar ir-rwol tal-informaturi fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE [2016/2055(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

Dennis de Jong għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender, Tibor Szanyi u Luke Ming Flanagan.

Intervent ta': Margrethe Vestager (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.4 tal-Minuti ta' 14.2.2017.


19. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Lynn Boylan, Petr Mach, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Marian Harkin, João Ferreira, Gilles Lebreton, Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, José Inácio Faria, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Iuliu Winkler, Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune u Victor Negrescu.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 598.638/OJMA).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.45.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Punset, Westphal

Avviż legali