Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2249(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0386/2016

Keskustelut :

PV 14/02/2017 - 3
CRE 14/02/2017 - 3

Äänestykset :

PV 16/02/2017 - 6.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0049

Pöytäkirja
Tiistai 14. helmikuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos

3. Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset - Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia - Euroalueen budjettikapasiteetti(keskustelu)
CRE

Mietintö Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdollisista kehityskuluista ja mukautuksista [2014/2248(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Mietintö Euroopan unionin toiminnan parantamisesta hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia [2014/2249(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Mercedes Bresso ja Elmar Brok (A8-0386/2016)

Mietintö euroalueen budjettikapasiteetista [2015/2344(INI)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Reimer Böge ja Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge ja Pervenche Berès esittelivät mietinnöt.

Paulo Rangel (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petri Sarvamaa (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean Arthuis (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Zigmantas Balčytis (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Neoklis Sylikiotis (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Siegfried Mureşan PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Krisztina Morvai.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Marco Valli, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Marco Zanni, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas ja Sander Loones.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Pavel Telička, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, joka esitti sinisen kortin kysymyksen edelliselle puhujalle (puhemies totesi, että kyseessä ei ollut sinisen kortin kysymys), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber ja Milan Zver.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand ja Zoltán Balczó.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge ja Pervenche Berès.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.6, istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.7 ja istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.8.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
Antonio TAJANI
puhemies

Oikeudellinen huomautus