Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0077(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0010/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0010/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2017 - 8.1
CRE 14/02/2017 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0019

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.1. Συμφωνία Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας ΕΕ-Νήσων Κουκ *** (άρθρο 150 του Κανονισμού)(ψηφοφορία)
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της [2016/0077(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0010/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0019)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Παρεμβάσεις

João Ferreira, πριν την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου