Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2100(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0001/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0001/2017

Συζήτηση :

PV 13/02/2017 - 14
CRE 13/02/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2017 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0027

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

8.9. Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ(ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ [2016/2100(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0027)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου