Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 14. februar 2017 - Strasbourg

13. Forværring af situationen det østlige Ukraine(forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Forværring af situationen det østlige Ukraine (2017/2562(RSP))

Ian Borg (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Sandra Kalniete for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock og Kaja Kallas.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Ramón Luis Valcárcel Siso.

Talere efter catch-the-eye-proceduren:Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Ian Borg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse