Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 14. februar 2017 - Strasbourg

13. Poslabšanje razmer v vzhodni Ukrajini(razprava)
CRE

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Poslabšanje razmer v vzhodni Ukrajini (2017/2562(RSP))

Ian Borg (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Sandra Kalniete v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock in Kaja Kallas.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski in Ramón Luis Valcárcel Siso.

Po postopku "catch the eye" so govoriliMichaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy in Fabio Massimo Castaldo.

Govoril je Ian Borg.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo