Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2248(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0016/2017

Dezbateri :

PV 14/02/2017 - 18
CRE 14/02/2017 - 18

Voturi :

PV 15/02/2017 - 7.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0040

Proces-verbal
Marţi, 14 februarie 2017 - Strasbourg

18. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017 - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017 - Guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017(dezbatere)
CRE

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017 [2016/2306(INI)] – Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017 [2016/2307(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Yana Toom (A8-0037/2017)

Raport referitor la Raportul anual referitor la guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017 [2016/2248(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

Gunnar Hökmark, Yana Toom șiAntonio López-Istúriz White și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Jean-Paul Denanot (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG).

Au intervenit: Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Krzysztof Hetman (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Julie Ward (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Sofia Ribeiro, în numele Grupului PPE, Pedro Silva Pereira, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Lieve Wierinck, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Steven Woolfe, neafiliat, Burkhard Balz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marco Valli, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová și Verónica Lope Fontagné.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias și Marco Valli.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark și Yana Toom, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.11 al PV din 15.2.2017, punctul 7.12 al PV din 15.2.2017 și punctul 7.13 al PV din 15.2.2017.

Notă juridică - Politica de confidențialitate