Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 14. veebruar 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses - Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades - Euroala eelarvesuutlikkus (arutelu)
 4.Pidulik istung - Austria
 5.Puutumatuse kaitsmise taotlus
 6.Presidentuuri teadaanne
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Hääletused
  8.1.ELi ja Cooki saarte vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.2.ELi ja Cooki saarte vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping (resolutsioon) (hääletus)
  8.3.Komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.4.Rikkumisest teatajate roll ELi finantshuvide kaitsmisel (hääletus)
  8.5.Nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol sõlmib kokkulepped * (hääletus)
  8.6.Uue psühhoaktiivse aine 2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülestri (MDMB-CHMICA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.7.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (Madalmaade taotlus – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.8.Euroopa arengukonsensuse läbivaatamine (hääletus)
  8.9.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (hääletus)
  8.10.Soolise võrdõiguslikkuse edendamine vaimse tervise ja kliiniliste uuringute alal (hääletus)
  8.11.Soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise hetkeseis (arutelu)
 13.Olukorra halvenemine Ida-Ukrainas (arutelu)
 14.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 15.Olukord Jordani Läänekaldal, sealhulgas asundustes (arutelu)
 16.2016. aasta Albaania aruanne (arutelu)
 17.2016. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruanne (arutelu)
 18.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2017. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Ühtse turu juhtimine 2017. aasta Euroopa poolaasta raames (arutelu)
 19.Pangandusliit – 2016. aasta aruanne (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (162 kb)  Kohalolijate nimekiri (64 kb)
 
Protokoll (76 kb)  Kohalolijate nimekiri (11 kb)  Hääletustulemused (32 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (105 kb)
 
Protokoll (243 kb)  Kohalolijate nimekiri (64 kb)  Hääletustulemused (503 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (1440 kb)
Õigusalane teave