Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 14 februarie 2017 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente
 3.Posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene - Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona - Capacitatea bugetară pentru zona euro (dezbatere)
 4.Ședință solemnă - Autriche
 5.Cerere de apărare a imunității parlamentare
 6.Comunicarea Președintelui
 7.Componența comisiilor și delegațiilor
 8.Votare
  8.1.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și guvernul Insulelor Cook *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.2.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și guvernul Insulelor Cook (rezoluție) (vot)
  8.3.Controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.4.Rolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE (vot)
  8.5.Lista statelor terţe şi organizaţiilor cu care Europol încheie acorduri * (vot)
  8.6.Impunerea măsurilor de control cu privire la noua substanță psihoactivă metil 2-[[1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.7.Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Țărilor de Jos - EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.8.Revizuirea Consensului european privind dezvoltarea (vot)
  8.9.Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (vot)
  8.10.Promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică (vot)
  8.11.Prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Situația actuală a celei de a doua evaluări a programului de ajustare economică pentru Grecia (dezbatere)
 13.Deteriorarea situaţiei din estul Ucrainei (dezbatere)
 14.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 15.Situația din Cisiordania, în special în colonii (dezbatere)
 16.Raportul privind Albania pe 2016 (dezbatere)
 17.Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 (dezbatere)
 18.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017 - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017 - Guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017 (dezbatere)
 19.Uniunea bancară - raportul anual pe 2016 (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (172 kb)  Lista de prezenţă (64 kb)
 
Proces-verbal (77 kb)  Lista de prezenţă (11 kb)  Rezultatele voturilor (32 kb)  Voturi prin apel nominal (105 kb)
 
Proces-verbal (254 kb)  Lista de prezenţă (64 kb)  Rezultatele voturilor (511 kb)  Voturi prin apel nominal (1439 kb)
Notă juridică