Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 14. februar 2017 - StrasbourgKončna izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Morebitni razvoj in prilagoditev institucionalne ureditve Evropske unije - Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe - Proračunska zmogljivost euroobmočja (razprava)
 4.Slavnostna seja - Avstrija
 5.Zahteva za zaščito imunitete
 6.Sporočilo predsedstva
 7.Sestava odborov in delegacij
 8.Čas glasovanja
  8.1.Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Cookovimi otoki *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.2.Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Cookovimi otoki (resolucija) (glasovanje)
  8.3.Nadzor registra in sestava strokovnih skupin Komisije (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.4.Vloga prijaviteljev nepravilnosti pri varovanju finančnih interesov EU (glasovanje)
  8.5.Seznam tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume * (glasovanje)
  8.6.Uvedba nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.7.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail - Nizozemska (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.8.Revizija Evropskega soglasja o razvoju (glasovanje)
  8.9.Letno poročilo EU na področju konkurence (glasovanje)
  8.10.Spodbujanje enakosti spolov na področju duševnega zdravja in kliničnih raziskav (glasovanje)
  8.11.Prednostne naloge za 61. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Trenutno stanje drugega pregleda programa za gospodarsko prilagoditev za Grčijo (razprava)
 13.Poslabšanje razmer v vzhodni Ukrajini (razprava)
 14.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 15.Razmere na Zahodnem bregu, zlasti v naselbinah (razprava)
 16.Poročilo o Albaniji za leto 2016 (razprava)
 17.Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2016 (razprava)
 18.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2017 - Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2017 - Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra za leto 2017 (razprava)
 19.Bančna unija – letno poročilo za leto 2016 (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik
Končna izdaja (163 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (64 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (76 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (11 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (31 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (103 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (244 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (64 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (503 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (1434 kb)
Pravno obvestilo