Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/0205(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

A8-0009/2017

Dibattiti :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Votazzjonijiet :

PV 15/02/2017 - 7.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2017)0030

Minuti
L-Erbgħa, 15 ta' Frar 2017 - Strasburgu

4. Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn il-Kanada u l-UE *** - Konklużjoni tas-CETA UE-Kanada - Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Kanada *** (dibattitu)
CRE

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn il-Kanada, minn naħa, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Konklużjoni tas-CETA UE-Kanada (2017/2525(RSP))

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq naħa waħda, u l-Kanada, fuq in-naħa l-oħra [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0028/2017)

Artis Pabriks u Charles Tannock ippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet.

Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Charles Tannock (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Georgi Pirinski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Bart Staes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Anne-Marie Mineur f'isem il-Grupp GUE/NGL, Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, Marine Le Pen f'isem il-Grupp ENF, u Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Daniel Caspary, Sorin Moisă, David Campbell Bannerman, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Karin Kadenbach, Hannu Takkula, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Helmut Scholz, Ska Keller li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, William (The Earl of) Dartmouth, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Janice Atkinson, Matteo Salvini, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Wałęsa, Elena Valenciano, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Klaus Buchner, Petr Mach, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Bernd Lange, Emma McClarkin, Urmas Paet, Patrick Le Hyaric, Franz Obermayr, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Joachim Starbatty, Louis Michel, Eleonora Forenza, Salvatore Cicu, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Sylvie Goulard, Jean-Luc Mélenchon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Miroslav Poche, Bernd Kölmel, Iuliu Winkler, Pier Antonio Panzeri, James Nicholson, Tokia Saïfi, Jeppe Kofod, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Viviane Reding, Nicola Caputo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Richard Corbett, dwar il-preżenza ta' kartelluni fis-sala ((il-President ħadet nota ta' dan), Francisco José Millán Mon, Alexander Graf Lambsdorff u Michael Gahler.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Heidi Hautala u Fabio Massimo Castaldo.

Interventi ta': Cecilia Malmström, Artis Pabriks u Charles Tannock.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini u Harald Vilimsky f'isem il-Grupp ENF, dwar il-konklużjoni tas-CETA UE-Kanada (2017/2525(RSP)) (B8-0141/2017);

—   Yannick Jadot, Ska Keller, Heidi Hautala, Bart Staes, Igor Šoltes, Martin Häusling, Josep-Maria Terricabras u Claude Turmes, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Konklużjoni tas-CETA UE-Kanada (2017/2525(RSP))) (B8-0142/2017);

—   Gianni Pittella u Sorin Moisă f'isem il-Grupp S&D, dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn il-Kanada, minn naħa, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra (2017/2525(RSP)) (B8-0143/2017);

—   Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat u Gabriele Zimmer, GUE/NGL, dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn il-Kanada, minn naħa, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra (2017/2525(RSP)) (B8-0144/2017);

—   Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto u Laura Ferrara, f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn il-Kanada, minn naħa, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa l-oħra (2017/2525(RSP)) (B8-0145/2017);

—   Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa u Hermann Winkler, f'isem il-Grupp PPE, David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty u Anna Elżbieta Fotyga, f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius u Jozo Radoš, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-konklużjoni tas-CETA UE-Kanada (2017/2525(RSP)) (B8-0146/2017).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.1 tal-Minuti ta' 15.2.2017, punt 7.2 tal-Minuti ta' 15.2.2017 u punt 7.3 tal-Minuti ta' 15.2.2017.

Avviż legali