Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0205(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A8-0009/2017

Razprave :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Glasovanja :

PV 15/02/2017 - 7.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0030

Zapisnik
Sreda, 15. februar 2017 - Strasbourg

4. Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado *** - Sklenitev celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado - Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Kanado *** (razprava)
CRE

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

Izjava Komisije: Sklenitev celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado (2017/2525(RSP))

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi strani [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Charles Tannock (A8-0028/2017)

Artis Pabriks in Charles Tannock sta predstavila priporočili.

Cecilia Malmström (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Charles Tannock (pripravljavec mnenja odbora AFET), Georgi Pirinski (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Bart Staes (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Anne-Marie Mineur v imenu skupine GUE/NGL, Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, Marine Le Pen v imenu skupine ENF, in Konstantinos Papadakis samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Daniel Caspary, Sorin Moisă, David Campbell Bannerman, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Karin Kadenbach, Hannu Takkula, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Helmut Scholz, Ska Keller ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, William (The Earl of) Dartmouth, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Janice Atkinson, Matteo Salvini, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavila Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Wałęsa, Elena Valenciano, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Klaus Buchner, Petr Mach, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Bernd Lange, Emma McClarkin, Urmas Paet, Patrick Le Hyaric, Franz Obermayr, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Joachim Starbatty, Louis Michel, Eleonora Forenza, Salvatore Cicu, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Sylvie Goulard, Jean-Luc Mélenchon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Miroslav Poche, Bernd Kölmel, Iuliu Winkler, Pier Antonio Panzeri, James Nicholson, Tokia Saïfi, Jeppe Kofod, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Viviane Reding, Nicola Caputo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Richard Corbett o plakatih v sejni dvorani (predsedujoča je zabeležila pripombo), Francisco José Millán Mon, Alexander Graf Lambsdorff in Michael Gahler.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Heidi Hautala in Fabio Massimo Castaldo.

Govorili so Cecilia Malmström, Artis Pabriks in Charles Tannock.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini in Harald Vilimsky v imenu skupine ENF o sklenitvi celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado (2017/2525(RSP)) (B8-0141/2017);

—   Yannick Jadot, Ska Keller, Heidi Hautala, Bart Staes, Igor Šoltes, Martin Häusling, Josep-Maria Terricabras in Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE o sklenitvi celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado (2017/2525(RSP)) (B8-0142/2017);

—   Gianni Pittella in Sorin Moisă v imenu skupine S&D, o sklenitvi celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani (2017/2525(RSP)) (B8-0143/2017);

—   Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL o sklenitvi celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani (2017/2525(RSP)) (B8-0144/2017);

—   Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto in Laura Ferrara v imenu skupine EFDD o sklenitvi celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani (2017/2525(RSP)) (B8-0145/2017);

—   Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa in Hermann Winkler, v imenu skupine PPE, David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty in Anna Elżbieta Fotyga, v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius in Jozo Radoš v imenu skupine ALDE o sprejetju sporazuma CETA med EU in Kanado (2017/2525(RSP)) (B8-0146/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 15.2.2017, točka 7.2 zapisnika z dne 15.2.2017 in točka 7.3 zapisnika z dne 15.2.2017.

Pravno obvestilo