Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2248(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0016/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0016/2017

Συζήτηση :

PV 14/02/2017 - 18
CRE 14/02/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2017 - 7.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0040

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.13. Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017(ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση όσον αφορά τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017 [2016/2248(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται(P8_TA(2017)0040)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου