Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 15. února 2017 - Štrasburk

7. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0030)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.2. Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou a EU(hlasování)

Prohlášení Komise:Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou a EU (2017/2525(RSP))

Návrhy usnesení B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 a B8-0146/2017

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ B8-0141/2017

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0142/2017

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0143/2017

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0144/2017

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0145/2017

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0146/2017

zamítnut


7.3. Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé jménem Unie [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0031)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.4. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Mongolskem na straně druhé [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Helmut Scholz (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

přijat (P8_TA(2017)0032)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.5. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem (usnesení)(hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Mongolskem na straně druhé [2016/2231(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat(P8_TA(2017)0033)


7.6. Dohoda o obchodování s civilními letadly (příloha obsahující seznam výrobků) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly, jménem Evropské unie [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0034)

Parlament schválil uzavření protokolu.


7.7. Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2017)0035)

VystoupilIan Duncan (zpravodaj)po hlasování s žádostí, aby byla věc pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru.

Parlament návrh schválil EH (408 pro, 237 proti, 36 zdržení se). Věc je tudíž prohlášena za vrácenou příslušnému výboru.


7.8. Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty(hlasování)

Návrhy usnesení B8-0139/2017, B8-0147/2017 a B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ B8-0139/2017

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0147/2017

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0148/2017

zamítnut

Vystoupení

Anneliese Dodds před hlasováním a Markus Ferber.


7.9. Zpráva o Albánii za rok 2016(hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Albánii za rok 2016 [2016/2312(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat(P8_TA(2017)0036)


7.10. Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016(hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2016 [2016/2313(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat(P8_TA(2017)0037)


7.11. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017(hlasování)

Zpráva Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: Roční analýza růstu na rok 2017 [2016/2306(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat(P8_TA(2017)0038)


7.12. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017(hlasování)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 [2016/2307(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Yana Toom (A8-0037/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat(P8_TA(2017)0039)


7.13. Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017(hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017 [2016/2248(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat(P8_TA(2017)0040)


7.14. Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016(hlasování)

Zpráva o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2016 [2016/2247(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat(P8_TA(2017)0041)


7.15. Biologické pesticidy představující nízké riziko(hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000147/2016), kterou pokládají Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi a Mireille D'Ornano za skupinu ENF za výbor ENVI Komisi: Biologické pesticidy představující nízké riziko (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Návrh usnesení B8-0140/2017

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0042)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Právní upozornění