Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 15 ta' Frar 2017 - Strasburgu

7. Ħin tal-votazzjonijiet
CRE

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


7.1. Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn il-Kanada u l-UE *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn il-Kanada, minn naħa, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2017)0030)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.2. Konklużjoni tas-CETA UE-Kanada (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni:Konklużjoni tas-CETA UE-Kanada (2017/2525(RSP))

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 u B8-0146/2017

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0141/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0142/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0143/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0144/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0145/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0146/2017

Rifjut


7.3. Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Kanada *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq naħa waħda, u l-Kanada, fuq in-naħa l-oħra [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2017)0031)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.4. Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mongolja *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Mongolja, min-naħa l-oħra [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Helmut Scholz (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0032)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.5. Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mongolja (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Mongolja, min-naħa l-oħra [2016/2231(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0033)


7.6. Ftehim dwar il-Kummerċ f'Inġenji tal-Ajru Ċivili (Anness dwar il-Prodotti Koperti) *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll (2015) li jemenda l-Anness għall-Ftehim dwar Kummerċ f'Inġenji tal-Ajru Ċivili [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2017)0034)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


7.7. Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE għat-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2017)0035)

Intervent ta': Ian Duncan (rapporteur), wara l-votazzjoni, biex jitlob li l-kwistjoni tkun riferuta għand il-kumitat responsabbli għall-finijiet tan-negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura.


B'
VE (408 favur, 237 kontra, 36 astensjoni), il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni titqies għalhekk riferuta għand il-kumitat responsabbli.


7.8. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): Standards tekniċi regolatorji għall-applikazzjoni ta' limiti ta' pożizzjoni għal derivattivi ta' komoditajiet (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0139/2017, B8-0147/2017 u B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0139/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0147/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0148/2017

Rifjut

Interventi

Anneliese Dodds, qabel il-votazzjoni, u Markus Ferber.


7.9. Rapport dwar l-Albanija 2016 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport dwar l-Albanija 2016 [2016/2312(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0036)


7.10. Rapport dwar il-Bożnija-Ħerzegovina 2016 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina [2016/2313(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0037)


7.11. Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 (votazzjoni)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-Koordinazzjoni tal-Politika Ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 [2016/2306(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0038)


7.12. Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 (votazzjoni)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 [2016/2307(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Yana Toom (A8-0037/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0039)


7.13. Governanza tas-Suq Uniku fi ħdan is-Semestru Ewropew 2017 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Governanza tas-Suq Uniku fi ħdan is-Semestru Ewropew 2017 [2016/2248(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0040)


7.14. Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2016 (votazzjoni)

Rapport dwar l-Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2016 [2016/2247(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0041)


7.15. Pestiċidi bijoloġiċi b'riskju baxx (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000147/2016) imressqa minn Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi u Mireille D'Ornano f'isem il-Grupp ENF, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Pestiċidi bijoloġiċi b'riskju baxx (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0140/2017

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0042)

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Avviż legali