Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 15. února 2017 - Štrasburk

8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení Artis Pabriks - A8-0009/2017
Jens Rohde, Igor Šoltes, Vicky Ford, Momchil Nekov, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Jasenko Selimovic, Marian Harkin, Bruno Gollnisch, Xabier Benito Ziluaga, Ivan Jakovčić, Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steven Woolfe, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor a Janusz Korwin-Mikke

Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou a EU - (2017/2525(RSP)) - B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, RC-B8-0146/2017
Marisa Matias, Tiziana Beghin, Marian Harkin, Notis Marias a Ivan Jakovčić

zpráva Charles Tannock - A8-0028/2017
Miguel Urbán Crespo, Adam Szejnfeld, Jens Rohde, Ivan Jakovčić, Michał Marusik a Nathan Gill

zpráva Ian Duncan - A8-0003/2017
Jens Geier, Vicky Ford, Maria Spyraki, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Steven Woolfe, Janusz Korwin-Mikke a Eleonora Evi

zpráva Knut Fleckenstein - A8-0023/2017
Notis Marias

zpráva Cristian Dan Preda - A8-0026/2017
Jasenko Selimovic

zpráva Yana Toom - A8-0037/2017
Danuta Jazłowiecka a Andrejs Mamikins

zpráva Antonio López-Istúriz White - A8-0016/2017
Adam Szejnfeld

Biologické pesticidy představující nízké riziko - (2016/2903(RSP)) - B8-0140/2017
Urszula Krupa.

Právní upozornění