Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/0281(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0228/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0228/2016

Rasprave :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Glasovanja :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0046

Zapisnik
Srijeda, 15. veljače 2017. - Strasbourg

11. Suzbijanje terorizma ***I (rasprava)
CRE

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier predstavila je izvješće.

Govorio je Julian King (povjerenik Komisije).

Govorili su: Roberta Metsola u ime Kluba zastupnika PPE-a, Caterina Chinnici u ime Kluba zastupnika S&D-a, Monica Macovei u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petr Ježek u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Cornelia Ernst u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Csaba Sógor, Eva Joly u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Ferrara u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Janice Atkinson u ime Kluba zastupnika ENF-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Georgios Epitideios, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini o odvijanju rasprave, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias i Ilhan Kyuchyuk.

Govorili su: Julian King i Monika Hohlmeier.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika od 16.2.2017..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti