Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 15. února 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

13. Výměna informací v oblasti vymáhání práva v EU a nahrazení nástrojů přijatých před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost(rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Výměna informací v oblasti vymáhání práva v EU a nahrazení nástrojů přijatých před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost (2017/2504(RSP))

Ian Borg (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Julian King (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers a Daniel Buda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Julian King a Ian Borg.

Rozprava skončila.

Právní upozornění