Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2103(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0005/2017

Predkladané texty :

A8-0005/2017

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 14
CRE 15/02/2017 - 14

Hlasovanie :

PV 16/02/2017 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0051

Zápisnica
Streda, 15. februára 2017 - Štrasburg

14. Normy občianskeho práva v oblasti robotiky (rozprava)
CRE

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o normách občianskeho práva v oblasti robotiky [2015/2103(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

Mady Delvaux uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Michał Boni (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko) a Georg Mayer (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Carlos Moedas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ádám Kósa (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Kaja Kallas (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Dita Charanzová (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Cristian-Silviu Buşoi (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Therese Comodini Cachia v mene skupiny PPE, Virginie Rozière v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kaja Kallas, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Pavel Svoboda, Victor Negrescu a Arne Gericke.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Evelyn Regner, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Arnemu Gerickovi, ktorý odpovedal na otázku, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala, Dario Tamburrano, Joëlle Mélin, Axel Voss, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Karima Delli, Daniel Buda, Josef Weidenholzer, José Bové, Jiří Pospíšil, Marju Lauristin, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner a Guillaume Balas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman a Julie Ward.

V rozprave vystúpili: Carlos Moedas a Mady Delvaux.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo dňa 16.2.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia