Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2526(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000152/2016

Predkladané texty :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Hlasovanie :

PV 15/03/2017 - 9.7

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 15. februára 2017 - Štrasburg

15. Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000152/2016), ktorú položili Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune a Edouard Martin, pre Komisiu: Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Pascal Arimont rozvinul otázku.

Violeta Bulc (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Claudia Schmidt v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Michael Cramer v mene skupiny Verts/ALE, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Wim van de Camp, Karoline Graswander-Hainz, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Martina Michels, Angelika Niebler, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Michael Cramer a Marek Jurek, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, Anne Sander, Inés Ayala Sender, Arne Gericke a Izaskun Bilbao Barandica.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Jeroen Lenaers a Maria Grapini.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: période de session mars II.

Právne oznámenie