Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 15. februára 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 4.Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou *** – Uzavretie dohody CETA EÚ – Kanada – Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou *** (rozprava)
 5.Vyhlásenie Predsedníctva
 6.Zloženie delegácií
 7.Hlasovanie
  7.1.Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou *** (hlasovanie)
  7.2.Uzavretie dohody CETA EÚ – Kanada (hlasovanie)
  7.3.Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou *** (hlasovanie)
  7.4.Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Mongolskom *** (hlasovanie)
  7.5.Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Mongolskom (uznesenie) (hlasovanie)
  7.6.Dohoda o obchode s civilnými lietadlami (príloha obsahujúca zoznam výrobkov) *** (hlasovanie)
  7.7.Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií ***I (hlasovanie)
  7.8.Námietka podľa článku 105 ods. 3: regulačné technické predpisy na uplatňovanie obmedzení pozícií komoditných derivátov (hlasovanie)
  7.9.Správa o Albánsku za rok 2016 (hlasovanie)
  7.10.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 (hlasovanie)
  7.11.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2017 (hlasovanie)
  7.12.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2017 (hlasovanie)
  7.13.Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017 (hlasovanie)
  7.14.Banková únia – výročná správa za rok 2016 (hlasovanie)
  7.15.Biologické pesticídy s nízkym rizikom (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Boj proti terorizmu ***I (rozprava)
 12.Posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz ***I (rozprava)
 13.Výmena informácií v oblasti presadzovania práva v EÚ a nahradenie nástrojov z obdobia pred Lisabonskou zmluvou (rozprava)
 14.Normy občianskeho práva v oblasti robotiky (rozprava)
 15.Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (rozprava)
 16.Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu (rozprava)
 17.Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov – Oneskorené vykonávanie operačných programov EŠIF – vplyv na politiku súdržnosti a ďalší postup (rozprava)
 18.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (200 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (63 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (83 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (48 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (220 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (290 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (64 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (781 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (3450 kb)
Právne oznámenie