Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

3.1. Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua, fallet Francesca Ramirez
CRE

Resolutionsförslag B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post och Molly Scott Cato redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 16.2.2017.

Rättsligt meddelande