Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 16 февруари 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

3.2. Екзекуции в Кувейт и Бахрейн
CRE

Предложения за резолюция B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Fabio Massimo Castaldo, и Mark Demesmaeker представиха предложенията за резолюции.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Alyn Smith и Fabio Massimo Castaldo представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Udo Voigt, независим член на ЕП, Tunne Kelam и Julie Ward.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias и Ignazio Corrao.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 16.2.2017 г г.

Правна информация