Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 februari 2017 - Straatsburg

3.2. Executies in Koeweit en Bahrein
CRE

Ontwerpresoluties B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fabio Massimo Castaldo, en Mark Demesmaeker lichten de ontwerpresoluties toe.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Alyn Smith en Fabio Massimo Castaldo lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Tunne Kelam en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias en Ignazio Corrao.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 16.2.2017.

Juridische mededeling