Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. februára 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

3.2. Popravy v Kuvajte a Bahrajne
CRE

Návrhy uznesenia B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fabio Massimo Castaldo, a Mark Demesmaeker uviedli návrhy uznesenia.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Alyn Smith a Fabio Massimo Castaldo uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Tunne Kelam a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias a Ignazio Corrao.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 16.2.2017.

Právne oznámenie