Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. februára 2017 - Štrasburg

3.3. Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv
CRE

Návrhy uznesenia B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán a Ernest Urtasun uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Seán Kelly a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 16.2.2017.

Právne oznámenie