Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 16 lutego 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

3. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 15.2.2017)


3.1. Sytuacja w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramírez

Projekty rezolucji B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post i Molly Scott Cato przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Javi López w imieniu grupy S&D, i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 16.2.2017.


3.2. Egzekucje w Kuwejcie i Bahrajnie

Projekty rezolucji B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fabia Massima Castalda, i Mark Demesmaeker przedstawili projekty rezolucji.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, Alyn Smith i Fabio Massimo Castaldo przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Udo Voigt niezrzeszony, Tunne Kelam i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias i Ignazio Corrao.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 16.2.2017.


3.3. Gwatemala, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka

Projekty rezolucji B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán i Ernest Urtasun przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Seán Kelly i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo i José Inácio Faria.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 16.2.2017.

Informacja prawna