Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. februára 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 15.2.2017.)


3.1. Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Franciscy Ramirezovej

Návrhy uznesenia B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post a Molly Scott Cato uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Javi López v mene skupiny S&D a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 16.2.2017.


3.2. Popravy v Kuvajte a Bahrajne

Návrhy uznesenia B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fabio Massimo Castaldo, a Mark Demesmaeker uviedli návrhy uznesenia.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Alyn Smith a Fabio Massimo Castaldo uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Tunne Kelam a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias a Ignazio Corrao.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 16.2.2017.


3.3. Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv

Návrhy uznesenia B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán a Ernest Urtasun uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Seán Kelly a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 16.2.2017.

Právne oznámenie