Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 15.2.2017.)


3.1. Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua, fallet Francesca Ramirez

Resolutionsförslag B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post och Molly Scott Cato redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 16.2.2017.


3.2. Avrättningar i Kuwait och Bahrain

Resolutionsförslag B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fabio Massimo Castaldo, och Mark Demesmaeker redogjorde för resolutionsförslagen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Alyn Smith och Fabio Massimo Castaldo redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Tunne Kelam och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias och Ignazio Corrao.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 16.2.2017.


3.3. Guatemala, särskilt situationen för människorättsförsvarare

Resolutionsförslag B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán och Ernest Urtasun redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Seán Kelly och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo och José Inácio Faria.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 16.2.2017.

Rättsligt meddelande