Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0281(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0228/2016

Ingediende teksten :

A8-0228/2016

Debatten :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Stemmingen :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0046

Notulen
Donderdag 16 februari 2017 - Straatsburg

6.4. Terrorismebestrijding ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad inzake terrorismebestrijding [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0046)

Het woord werd gevoerd door:

Cornelia Ernst, voor de stemming, om te verzoeken om een stemming over de amendementen vooraleer over te gaan tot de stemming over het voorlopig akkoord. Het Parlement verwerpt dit verzoek.

Juridische mededeling - Privacybeleid