Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 16 februarie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă

6.8. Capacitatea bugetară pentru zona euro (vot)
CRE

Raport referitor la capacitatea bugetară pentru zona euro [2015/2344(INI)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Reimer Böge și Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul GUE/NGL)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul EFDD)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de comisiile BUDG și ECON)

Adoptat (P8_TA(2017)0050)

Intervenții

Înainte de vot, Sander Loones, pentru a solicita amânarea votului. Fabio De Masi, pentru a susține această cerere și Pervenche Berès, împotriva cererii.

Cu VE (222 pentru, 355 împotrivă, 39 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

După vot, Gianni Pittella.

Notă juridică