Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 14 Φεβρουαρίου 2017

(*) Απόρρητο όνομα

Marcel Müller (αριθ. 1438/2016)· (*) (αριθ. 1439/2016)· (*) (αριθ. 1440/2016)· (*) (αριθ. 1441/2016)· Martine Roirand (αριθ. 1442/2016)· Evangelos Tsiompanidis (αριθ. 1443/2016)· David Nauta (αριθ. 1444/2016)· (*) (αριθ. 1445/2016)· (*) (αριθ. 1446/2016)· Anita Krauße (αριθ. 1447/2016)· (*) (αριθ. 1448/2016)· (*) (αριθ. 1449/2016)· (*) (αριθ. 1450/2016)· (*) (αριθ. 1451/2016)· (*) (αριθ. 1452/2016)· Karl Herr (αριθ. 1453/2016)· (*) (αριθ. 1454/2016)· Ingo Tekaat (αριθ. 1455/2016)· Juan Antonio Iborra Bernal (αριθ. 1456/2016)· Antonio Alonso Orihuela (αριθ. 1457/2016)· (*) (αριθ. 1458/2016)· (*) (αριθ. 1459/2016)· Flavio Miccono (αριθ. 1460/2016)· (*) (αριθ. 1461/2016)· (*) (αριθ. 1462/2016)· (*) (αριθ. 1463/2016)· Danielle Van Hulst (αριθ. 1464/2016)· Jens Genzer (αριθ. 1465/2016)· Philipp Schmagold (αριθ. 1466/2016)· Zbigniew Kiedacz (αριθ. 1467/2016)· Luca Ferioli (αριθ. 1468/2016)· Alfonso Diz-Lois Palomares (αριθ. 1469/2016)· (*) (αριθ. 1470/2016)· (*) (αριθ. 1471/2016)· (*) (αριθ. 1472/2016)· (*) (αριθ. 1473/2016)· (*) (αριθ. 1474/2016)· Nicola Salvato (ANVU - Ars Nostra Vis Urbis - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia) (αριθ. 1475/2016)· (*) (αριθ. 1476/2016)· (*) (αριθ. 1477/2016)· Simon Baraldi (αριθ. 1478/2016)· (*) (αριθ. 1479/2016)· (*) (αριθ. 1480/2016)· (*) (αριθ. 1481/2016)· (*) (αριθ. 1482/2016)· Paola Guaitoli (αριθ. 1483/2016)· Mircea Șerbănoiu (Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului) (αριθ. 1484/2016)· (*) (αριθ. 1485/2016)· (*) (αριθ. 1486/2016)· (*) (αριθ. 1487/2016)· Constantin Bostan (αριθ. 1488/2016)· (*) (αριθ. 1489/2016)· (*) (αριθ. 1490/2016)· (*) (αριθ. 1491/2016)· Fotios Batzios (αριθ. 1492/2016)· Xavier Díez (αριθ. 1493/2016)· (*) (αριθ. 1494/2016)· Kenneth May (αριθ. 1495/2016)· Thomas Pfister (αριθ. 1496/2016)· Panagiotis Leliatsos (αριθ. 1497/2016)· Örs Orosz (αριθ. 1498/2016)· Dirk Emmermann (αριθ. 1499/2016)· Eduardo José Rodríguez Trujillo (αριθ. 1500/2016)· Marco Bava (αριθ. 1501/2016)· (*) (αριθ. 1502/2016)· (*) (αριθ. 1503/2016)· (*) (αριθ. 1504/2016)· Anita Krauße (αριθ. 1505/2016)· (*) (αριθ. 1506/2016)· (*) (αριθ. 1507/2016)· (*) (αριθ. 1508/2016)· (*) (αριθ. 1509/2016)· (*) (αριθ. 1510/2016)· (*) (αριθ. 1511/2016)· Jose Booij (αριθ. 1512/2016)· Benjamin Rzepka (αριθ. 1513/2016)· Benjamin Rzepka (αριθ. 1514/2016)· Irina Velinova (αριθ. 1515/2016)· Safa Souhail (αριθ. 1516/2016)· (*) (αριθ. 1517/2016)· (*) (αριθ. 1518/2016)· M. Carmen Méndez Altozano (αριθ. 1519/2016)· (*) (αριθ. 1520/2016)· Nicolò De Bigontina (αριθ. 1521/2016)· Jose Ignacio Rodríguez (αριθ. 1522/2016)· Juan Manuel Segarra Mucientes (αριθ. 1523/2016)· (*) (αριθ. 1524/2016)· Miguel Ángel Rodríguez Arias (αριθ. 1525/2016)· (*) (αριθ. 1526/2016)· (*) (αριθ. 1527/2016)· Rocco Sofi (αριθ. 1528/2016)· (*) (αριθ. 1529/2016)· (*) (αριθ. 1530/2016)· (*) (αριθ. 1531/2016)· (*) (αριθ. 1532/2016)· (*) (αριθ. 1533/2016)· (*) (αριθ. 1534/2016)· (*) (αριθ. 1535/2016)· (*) (αριθ. 1536/2016)· (*) (αριθ. 1537/2016)· (*) (αριθ. 1538/2016)· (*) (αριθ. 1539/2016)· (*) (αριθ. 1540/2016)· (*) (αριθ. 1541/2016)· (*) (αριθ. 1542/2016)· Ruby Harrold-Claesson (αριθ. 1543/2016)· Rosa Hernanz Herrera (αριθ. 1544/2016)· (*) (αριθ. 1545/2016)· (*) (αριθ. 1546/2016)· (*) (αριθ. 1547/2016)· (*) (αριθ. 1548/2016)· (*) (αριθ. 1549/2016)· (*) (αριθ. 1550/2016)· (*) (αριθ. 1551/2016)· (*) (αριθ. 1552/2016)· (*) (αριθ. 1553/2016)· (*) (αριθ. 1554/2016)· (*) (αριθ. 1555/2016)· (*) (αριθ. 1556/2016)· (*) (αριθ. 1557/2016)· Flavio Miccono (αριθ. 0001/2017)· (*) (αριθ. 0002/2017)· (*) (αριθ. 0003/2017)· Andrzej Halicki (αριθ. 0004/2017)· Jouko Palmroth (αριθ. 0005/2017)· Triin Saag (αριθ. 0006/2017)· (*) (αριθ. 0007/2017)· Anton Lazarus (αριθ. 0008/2017)· Adnan Saeed (αριθ. 0009/2017)· (*) (αριθ. 0010/2017)· Pedro José Romero Matos (αριθ. 0011/2017)· Hans-Joachim Czirski (αριθ. 0012/2017)· Martin Kleineidam (αριθ. 0013/2017)· (*) (αριθ. 0014/2017)· Simon Baraldi (αριθ. 0015/2017)· (*) (αριθ. 0016/2017)· Jens Genzer (αριθ. 0017/2017)· (*) (αριθ. 0018/2017)· Helmut Schwaiger (αριθ. 0019/2017)· (*) (αριθ. 0020/2017)· Georgios Floras (αριθ. 0021/2017)· Giorgio Guarino (αριθ. 0022/2017)· Giorgio Guarino (αριθ. 0023/2017)· (*) (αριθ. 0024/2017)· Simon Ferrigno (αριθ. 0025/2017)· Norbert Grass (αριθ. 0026/2017)· (*) (αριθ. 0027/2017)· (*) (αριθ. 0028/2017)· Matthieu Guillaume Chatelin (αριθ. 0029/2017)· Jutta Aumüller (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Oberschwaben / Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Geschäftsstelle Ulm) (αριθ. 0030/2017)· (*) (αριθ. 0031/2017)· (*) (αριθ. 0032/2017)· (*) (αριθ. 0033/2017)· Gunars Ruskulis (αριθ. 0034/2017)· Benjamin Dieke (αριθ. 0035/2017)· Gheorghe Mihai Călinescu (αριθ. 0036/2017)· Rolf Picker (αριθ. 0037/2017)· Jonathan Tennant (αριθ. 0038/2017)· (*) (αριθ. 0039/2017)· (*) (αριθ. 0040/2017)· (*) (αριθ. 0041/2017)· (*) (αριθ. 0042/2017)· Matjaž Založnik (αριθ. 0043/2017)· (*) (αριθ. 0044/2017)· Zornitsa Stratieva (αριθ. 0045/2017)· Mark Walker-Stewart (αριθ. 0046/2017)· Elba Trujillo Mesa (αριθ. 0047/2017)· (*) (αριθ. 0048/2017)· Piotr Grabowski (αριθ. 0049/2017)· Stanisław Orlikowski (αριθ. 0050/2017)· (*) (αριθ. 0051/2017)· Patricio Oschlies Serrano (αριθ. 0052/2017)· (*) (αριθ. 0053/2017)· (*) (αριθ. 0054/2017).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος .

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου