Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. februára 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

10. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 14. februára 2017

(*) Meno je utajené.

Marcel Müller (č. 1438/2016); (*) (č. 1439/2016); (*) (č. 1440/2016); (*) (č. 1441/2016); Martine Roirand (č. 1442/2016); Evangelos Tsiompanidis (č. 1443/2016); David Nauta (č. 1444/2016); (*) (č. 1445/2016); (*) (č. 1446/2016); Anita Krauße (č. 1447/2016); (*) (č. 1448/2016); (*) (č. 1449/2016); (*) (č. 1450/2016); (*) (č. 1451/2016); (*) (č. 1452/2016); Karl Herr (č. 1453/2016); (*) (č. 1454/2016); Ingo Tekaat (č. 1455/2016); Juan Antonio Iborra Bernal (č. 1456/2016); Antonio Alonso Orihuela (č. 1457/2016); (*) (č. 1458/2016); (*) (č. 1459/2016); Flavio Miccono (č. 1460/2016); (*) (č. 1461/2016); (*) (č. 1462/2016); (*) (č. 1463/2016); Danielle Van Hulst (č. 1464/2016); Jens Genzer (č. 1465/2016); Philipp Schmagold (č. 1466/2016); Zbigniew Kiedacz (č. 1467/2016); Luca Ferioli (č. 1468/2016); Alfonso Diz-Lois Palomares (č. 1469/2016); (*) (č. 1470/2016); (*) (č. 1471/2016); (*) (č. 1472/2016); (*) (č. 1473/2016); (*) (č. 1474/2016); Nicola Salvato (ANVU - Ars Nostra Vis Urbis - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia) (č. 1475/2016); (*) (č. 1476/2016); (*) (č. 1477/2016); Simon Baraldi (č. 1478/2016); (*) (č. 1479/2016); (*) (č. 1480/2016); (*) (č. 1481/2016); (*) (č. 1482/2016); Paola Guaitoli (č. 1483/2016); Mircea Șerbănoiu (Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului) (č. 1484/2016); (*) (č. 1485/2016); (*) (č. 1486/2016); (*) (č. 1487/2016); Constantin Bostan (č. 1488/2016); (*) (č. 1489/2016); (*) (č. 1490/2016); (*) (č. 1491/2016); Fotios Batzios (č. 1492/2016); Xavier Díez (č. 1493/2016); (*) (č. 1494/2016); Kenneth May (č. 1495/2016); Thomas Pfister (č. 1496/2016); Panagiotis Leliatsos (č. 1497/2016); Örs Orosz (č. 1498/2016); Dirk Emmermann (č. 1499/2016); Eduardo José Rodríguez Trujillo (č. 1500/2016); Marco Bava (č. 1501/2016); (*) (č. 1502/2016); (*) (č. 1503/2016); (*) (č. 1504/2016); Anita Krauße (č. 1505/2016); (*) (č. 1506/2016); (*) (č. 1507/2016); (*) (č. 1508/2016); (*) (č. 1509/2016); (*) (č. 1510/2016); (*) (č. 1511/2016); Jose Booij (č. 1512/2016); Benjamin Rzepka (č. 1513/2016); Benjamin Rzepka (č. 1514/2016); Irina Velinova (č. 1515/2016); Safa Souhail (č. 1516/2016); (*) (č. 1517/2016); (*) (č. 1518/2016); M. Carmen Méndez Altozano (č. 1519/2016); (*) (č. 1520/2016); Nicolò De Bigontina (č. 1521/2016); Jose Ignacio Rodríguez (č. 1522/2016); Juan Manuel Segarra Mucientes (č. 1523/2016); (*) (č. 1524/2016); Miguel Ángel Rodríguez Arias (č. 1525/2016); (*) (č. 1526/2016); (*) (č. 1527/2016); Rocco Sofi (č. 1528/2016); (*) (č. 1529/2016); (*) (č. 1530/2016); (*) (č. 1531/2016); (*) (č. 1532/2016); (*) (č. 1533/2016); (*) (č. 1534/2016); (*) (č. 1535/2016); (*) (č. 1536/2016); (*) (č. 1537/2016); (*) (č. 1538/2016); (*) (č. 1539/2016); (*) (č. 1540/2016); (*) (č. 1541/2016); (*) (č. 1542/2016); Ruby Harrold-Claesson (č. 1543/2016); Rosa Hernanz Herrera (č. 1544/2016); (*) (č. 1545/2016); (*) (č. 1546/2016); (*) (č. 1547/2016); (*) (č. 1548/2016); (*) (č. 1549/2016); (*) (č. 1550/2016); (*) (č. 1551/2016); (*) (č. 1552/2016); (*) (č. 1553/2016); (*) (č. 1554/2016); (*) (č. 1555/2016); (*) (č. 1556/2016); (*) (č. 1557/2016); Flavio Miccono (č. 0001/2017); (*) (č. 0002/2017); (*) (č. 0003/2017); Andrzej Halicki (č. 0004/2017); Jouko Palmroth (č. 0005/2017); Triin Saag (č. 0006/2017); (*) (č. 0007/2017); Anton Lazarus (č. 0008/2017); Adnan Saeed (č. 0009/2017); (*) (č. 0010/2017); Pedro José Romero Matos (č. 0011/2017); Hans-Joachim Czirski (č. 0012/2017); Martin Kleineidam (č. 0013/2017); (*) (č. 0014/2017); Simon Baraldi (č. 0015/2017); (*) (č. 0016/2017); Jens Genzer (č. 0017/2017); (*) (č. 0018/2017); Helmut Schwaiger (č. 0019/2017); (*) (č. 0020/2017); Georgios Floras (č. 0021/2017); Giorgio Guarino (č. 0022/2017); Giorgio Guarino (č. 0023/2017); (*) (č. 0024/2017); Simon Ferrigno (č. 0025/2017); Norbert Grass (č. 0026/2017); (*) (č. 0027/2017); (*) (č. 0028/2017); Matthieu Guillaume Chatelin (č. 0029/2017); Jutta Aumüller (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Oberschwaben / Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Geschäftsstelle Ulm) (č. 0030/2017); (*) (č. 0031/2017); (*) (č. 0032/2017); (*) (č. 0033/2017); Gunars Ruskulis (č. 0034/2017); Benjamin Dieke (č. 0035/2017); Gheorghe Mihai Călinescu (č. 0036/2017); Rolf Picker (č. 0037/2017); Jonathan Tennant (č. 0038/2017); (*) (č. 0039/2017); (*) (č. 0040/2017); (*) (č. 0041/2017); (*) (č. 0042/2017); Matjaž Založnik (č. 0043/2017); (*) (č. 0044/2017); Zornitsa Stratieva (č. 0045/2017); Mark Walker-Stewart (č. 0046/2017); Elba Trujillo Mesa (č. 0047/2017); (*) (č. 0048/2017); Piotr Grabowski (č. 0049/2017); Stanisław Orlikowski (č. 0050/2017); (*) (č. 0051/2017); Patricio Oschlies Serrano (č. 0052/2017); (*) (č. 0053/2017); (*) (č. 0054/2017).

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 13 rokovacieho poriadku 14. februára 2017 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.

Právne oznámenie