Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 16. února 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Chorvatsku (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o syfilidě (B8-0002/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o bakterii Bdellovibrio a multiresistentní shigelóze (B8-0004/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o Paenibacillu sp. LC231 (B8-0005/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o vlivu váhy školních brašen na zdraví žáků (B8-0006/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o léčbě roztroušené sklerózy (B8-0007/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o Duchenneově svalové dystrofii (B8-0008/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o mužské neplodnosti (B8-0009/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o zastoupení žen ve vědecké kariéře (B8-0010/2017)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o tzv. „personalizované medicíně“ a léčbě leukémie (B8-0011/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o očkovací látce proti salmonelóze (B8-0012/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o následcích nadměrné konzumace alkoholu u mladých lidí (B8-0013/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

CULT

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o léčbě Crohnovy choroby (B8-0014/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o rakovině plic (B8-0015/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o výzkumu bakterií schopných odstranit z oceánů plasty (B8-0016/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o leishmanióze a migrační krizi (B8-0017/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o aerotoxickém syndromu (B8-0018/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře zavedení společných evropských norem pro odbornou přípravu provozovatelů terapeutických komunit pro drogově závislé (B8-0019/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o boji proti vzácným onemocněním (B8-0020/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o chlorhexidinu a rezistenci vůči kolistinu (B8-0021/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o bakterii Mycobacterium leprae (B8-0022/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o získávání energie z běžného lidského pohybu (B8-0023/2017)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o spalničkách (B8-0027/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o sebevraždách zdravotnických pracovníků (B8-0028/2017)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o doplňkových vakcínách nucených pacientům kvůli nedostatku trivalentních a tetravalentních vakcín (B8-0030/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o zpřísnění kritérií výběru pilotů aerolinií (B8-0031/2017)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o zohlednění dopadů hluku a znečištění ovzduší ze silniční dopravy na lidské zdraví v rámci programu TEN-T (B8-0032/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o regulaci jatečních porážek březích samic skotu (B8-0033/2017)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o rozvoji výroby plastových obalů z odpadu potravinářského průmyslu (B8-0034/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o vývoji čisticích lodí (B8-0035/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o recyklaci a využití starých vánočních stromků (B8-0036/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o důsledcích používání grilu pro zdraví (B8-0037/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zavedení povinných kvót pro kompostovatelné obaly v podnicích EU (B8-0038/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nutnosti zaručit okamžitou ochranu obětem kybernetické špionáže (B8-0039/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o očkování proti rotavirům (B8-0040/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o viru Marburg (B8-0041/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o bakterii Elizabethkingia (B8-0042/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o vakcíně proti viru Ebola (B8-0043/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o zvýšeném výskytu moru (B8-0044/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o onemocnění epidermodysplasia verruciformis (B8-0045/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o bakterii Clostridium difficile a odolnosti vůči antibiotikům (B8-0046/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o ochraně žiraf (B8-0047/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o hantavirech (B8-0048/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o pedikulóze a rezistenci vůči léčivým přípravkům (B8-0049/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o paratuberkulóze skotu (B8-0050/2017)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o viru Oropouche (B8-0051/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh usnesení o záruce k získání dovedností (B8-0052/2017)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o ochraně zvířat během přepravy (B8-0053/2017)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o dopadu nanočástic uvolňujících se při spalování nafty na těhotné ženy a nenarozené děti (B8-0054/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o narůstajícím množství vesmírného odpadu (B8-0055/2017)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o nákladech na ošetřování séropozitivních migrantů v rámci systémů zdravotnictví členských států (B8-0056/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o důležitosti fyzické aktivity (B8-0057/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o dopadu větrných elektráren na životní prostředí (B8-0058/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o zavedení povinného lékařského vyšetření migrantů vstupujících na evropskou půdu (B8-0059/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o rozvoji elektrických vozidel v Evropě (B8-0060/2017)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o rizicích pro životní prostředí souvisejících s využíváním přehradních nádrží (B8-0061/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o riziku zemětřesení spojeném s těžbou břidlicového plynu (B8-0062/2017)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Gilles Lebreton. Návrh usnesení o relokaci migrantů (B8-0063/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o expozici dětí rádiovým frekvencím (B8-0064/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o výzkumu týkajícím se viru Zika (B8-0065/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o makroekonomických nákladech spojených s pesticidy (B8-0066/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o onemocnění adipositas dolorosa (B8-0067/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o Brainerdském průjmu (B8-0068/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o adhezivní kapsulitidě ramene (B8-0069/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o možné toxicitě aromatizovaných tekutin v elektronických cigaretách (B8-0070/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o komplexním regionálním bolestivém syndromu (B8-0071/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o nodulární dermatitidě skotu (B8-0093/2017)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o koronaviru způsobujícím blízkovýchodní respirační syndrom (B8-0094/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o nebezpečí, které představují pesticidy (B8-0095/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o technice mutageneze (B8-0096/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o neuralgii trigeminu (B8-0097/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o rizicích nadměrné konzumace omega-3 mastných kyselin pro zdraví Evropanů (B8-0098/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o perfluoralkylovaných a polyfluoralkylovaných látkách (B8-0099/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o podpoře fágové terapie (B8-0100/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o zdravotních rizicích souvisejících s inhibitory protonové pumpy (B8-0101/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o stravě podávané krysám určeným k pokusům na zvířatech (B8-0102/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o kongenitálním centrálním hypoventilačním syndromu (B8-0103/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o akvagenní kopřivce (B8-0104/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o očkovacích látkách obsahujících soli hliníku (B8-0105/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o onemocnění fibrodysplasia ossificans progressiva (B8-0106/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o šíření ploštěnky Platydemus manokwari (B8-0107/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o novém vzplanutí kurdějí v rozvinutých státech (B8-0108/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o nápojích „bez cukru“ (B8-0109/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o nozokomiálních nákazách v Evropě (B8-0110/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o chronických zánětlivých onemocněních (B8-0111/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o novém nárůstu výskytu dny (B8-0112/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o včasné diagnóze cukrovky 1. typu (B8-0113/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o diagnostice Creutzfeldt-Jakobovy choroby (B8-0114/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o výzkumu umělé krve (B8-0115/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o očkovací látce proti zánětu nosohltanu (B8-0116/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o zdravotních rizicích souvisejících s hormonální antikoncepcí poslední generace (B8-0117/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Nicola Caputo a Doru-Claudian Frunzulică. Návrh usnesení o plýtvání potravinami (B8-0118/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

Právní upozornění