Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 16. veebruar 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne

11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Nõukogu rakendusotsus sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias (05318/2017 - C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek süüfilise kohta (B8-0002/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek bakteri Bdellovibrio ja multiresistentse šigelloosi kohta (B8-0004/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Paenibacillus sp. LC231 kohta (B8-0005/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek koolikoti kaalu mõju kohta õpilaste tervisele (B8-0006/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek hulgiskleroosi ravi kohta (B8-0007/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Duchenne’i lihasdüstroofia kohta (B8-0008/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek meeste viljatuse kohta (B8-0009/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek naiste esindatuse kohta teaduskarjääris (B8-0010/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek personaalmeditsiini ja leukeemiaravi kohta (B8-0011/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek salmonelloosivastase vaktsiini kohta (B8-0012/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek alkoholi liigtarbimise tagajärgede kohta noorte hulgas (B8-0013/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Crohni tõve ravi kohta (B8-0014/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kopsuvähi kohta (B8-0015/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek ookeanis olevate plastijäätmete kõrvaldamist võimaldavaid baktereid käsitlevate uuringute kohta (B8-0016/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek leišmaniaasi ja rändekriisi kohta (B8-0017/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek aerotoksilise sündroomi kohta (B8-0018/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek uimastisõltlaste teraapiakogukondade töötajate koolitamise ühiste Euroopa standardite edendamise kohta (B8-0019/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek harvikhaiguste vastu võitlemise kohta (B8-0020/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kloorheksidiini ja kolistiiniresistentsuse kohta (B8-0021/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek leepra mükobakteri (Mycobacterium leprae) kohta (B8-0022/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek igapäevasest liikumisest tekkiva energia ärakasutamise kohta (B8-0023/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek leetrite kohta (B8-0027/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek meditsiinitöötajate enesetappude kohta (B8-0028/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek tri- ja tetravalentsete vaktsiinide nappuse tõttu patsientidele peale sunnitud täiendavate vaktsineerimiste kohta (B8-0030/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek liinipilootide valikukriteeriumide karmistamise kohta (B8-0031/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek mürast ja liiklussaastest inimeste tervisele tuleneva mõjuga arvestamise kohta TEN-T programmis (B8-0032/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek tiinete lehmade tapale viimise piiramise kohta (B8-0033/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek toiduainetööstuse jäätmetest valmistatud plastpakendite väljatöötamise kohta (B8-0034/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek puhastuslaevade konstrueerimise kohta (B8-0035/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek jõulukuuskede ringlussevõtu ja taaskasutamise kohta (B8-0036/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek grilli kasutamise tagajärgede kohta tervisele (B8-0037/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ELi ettevõtjatele kompostitavate pakendite kasutamise kohustuslike kvootide kehtestamise kohta (B8-0038/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek küberspionaaži ohvriks langenute viivitamatu kaitse tagamise vajaduse kohta (B8-0039/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek rotaviirusnakkuse vastu vaktsineerimise kohta (B8-0040/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Marburgi viiruse kohta (B8-0041/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Elizabethkingia bakterite kohta (B8-0042/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek ebolavastase vaktsiini kohta (B8-0043/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek katku esinemise sagenemise kohta (B8-0044/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek epidermodysplasia verruciformis’e kohta (B8-0045/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek bakteri Clostridium difficile ja antibiootikumiresistentsuse kohta (B8-0046/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kaelkirjakute kaitsmise kohta (B8-0047/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek hantaviirusnakkuse kohta (B8-0048/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek peanaha pedikuloosi ja resistentsuse kohta hügieenitoodetele (B8-0049/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek veiste paratuberkuloosi kohta (B8-0050/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Oropouche’i viiruse kohta (B8-0051/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek oskuste garantii kohta (B8-0052/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek loomade kaitse kohta vedamise ajal (B8-0053/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek diislikütuse põlemisel tekkivate nanoosakeste mõju kohta rasedatele naistele ja inimloodetele (B8-0054/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kosmoseprügi hulga suurenemise kohta (B8-0055/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek seropositiivsete rändajate ravimise kulude kohta liikmesriikide tervishoiusüsteemides (B8-0056/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kehalise aktiivsuse tähtsuse kohta (B8-0057/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek tuuleparkide mõju kohta keskkonnale (B8-0058/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek arstliku läbivaatuse läbimise kohustuslikuks muutmise kohta ELi territooriumile saabuvate rändajate puhul (B8-0059/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek elektrisõidukite arendamise kohta Euroopas (B8-0060/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek tammide kasutamisega seotud keskkonnariskide kohta (B8-0061/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kildagaasi ammutamisega seotud seismiliste ohtude kohta (B8-0062/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Gilles Lebreton. Resolutsiooni ettepanek rändajate ümberpaigutamise kohta (B8-0063/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek laste kokkupuutumise kohta raadiosagedustega (B8-0064/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Zika viirust käsitlevate teadusuuringute kohta (B8-0065/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek pestitsiidide makromajandusliku kulu kohta (B8-0066/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Dercumi tõve kohta (B8-0067/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Brainerdi tõve kohta (B8-0068/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek õlaliigese adhesiivse kapsuliidi kohta (B8-0069/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek e-sigarettide aromaatsete vedelike mürgisusega seotud ohu kohta (B8-0070/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kompleksse regionaalse valusündroomi kohta (B8-0071/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek veiste nodulaarse dermatiidi kohta (B8-0093/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek respiratoorse sündroomiga Lähis-Ida koroonaviiruse kohta (B8-0094/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek insektitsiididega seotud ohtude kohta (B8-0095/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek mutageneesi meetodi kohta (B8-0096/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kolmiknärvi neuralgia kohta (B8-0097/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek oomega-3-rasvhapete liigse tarbimise ohtude kohta eurooplaste tervisele (B8-0098/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek perfluoroalküülitud ja polüfluoroalküülitud ainete kohta (B8-0099/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek fagoteraapia edendamise kohta (B8-0100/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek prootonpumba inhibiitoritega seotud terviseriskide kohta (B8-0101/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek loomkatseteks ettenähtud rottide sööda kohta (B8-0102/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kaasasündinud tsentraalse alveolaarse hüpoventilatsiooni kohta (B8-0103/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek veeurtikaaria kohta (B8-0104/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek alumiiniumisoolasid sisaldavate vaktsiinide kohta (B8-0105/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek progresseeruva ossifitseeriva fibrodüsplaasia kohta (B8-0106/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Uus-Guinea lameussi leviku kohta (B8-0107/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek skorbuudi sagenemise kohta arenenud riikides (B8-0108/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek nn suhkruvabade jookide kohta (B8-0109/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek haiglanakkuste kohta Euroopas (B8-0110/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek krooniliste põletikuliste haiguste kohta (B8-0111/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek podagra leviku suurenemise kohta (B8-0112/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek I tüüpi diabeedi varajase diagnoosimise kohta (B8-0113/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Creutzfeldt-Jakobi tõve diagnoosimise kohta (B8-0114/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kunstlikku verd käsitlevate teadusuuringute kohta (B8-0115/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek nasofarüngiidi vastase vaktsiini kohta (B8-0116/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek uue põlvkonna rasestumisvastaste vahenditega seotud terviseriskide kohta (B8-0117/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Nicola Caputo ja Doru-Claudian Frunzulică. Resolutsiooni ettepanek toidu raiskamise kohta (B8-0118/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

Õigusalane teave