Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 16 lutego 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie kiły (B8-0002/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie bakterii Bdellovibrio i czerwonki bakteryjnej wielolekoopornej (B8-0004/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie Paenibacillus sp. LC231 (B8-0005/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wpływu ciężaru tornistrów na zdrowie uczniów (B8-0006/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie leczenia stwardnienia rozsianego (B8-0007/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie dystrofii mięśniowej Duchenne'a (B8-0008/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie niepłodności męskiej (B8-0009/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie reprezentacji kobiet w zawodach związanych z naukami ścisłymi (B8-0010/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie medycyny spersonalizowanej i leczenia białaczki (B8-0011/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie szczepionki przeciwko salmonellozie (B8-0012/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie konsekwencji nadmiernego spożycia alkoholu przez osoby nieletnie (B8-0013/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

CULT

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie leczenia choroby Crohna (B8-0014/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie raka płuca (B8-0015/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie badań dotyczących bakterii umożliwiających unieszkodliwianie tworzyw sztucznych w oceanach (B8-0016/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie leiszmaniozy i kryzysu migracyjnego (B8-0017/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zespołu aerotoksycznego (B8-0018/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie promowania wspólnych europejskich standardów dotyczących szkolenia pracowników wspólnot terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków (B8-0019/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zapobiegania chorobom rzadkim (B8-0020/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie chloroheksydyny i oporności na kolistynę (B8-0021/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie prątka trądu (Mycobacterium leprae) (B8-0022/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie odzyskiwania energii generowanej przez codzienny ruch (B8-0023/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie odry (B8-0027/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie samobójstw pracowników służby zdrowia (B8-0028/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie obciążania pacjentów dodatkowymi szczepieniami z powodu braku szczepionek trójwalentnych i czterowalentnych (B8-0030/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zaostrzenia kryteriów selekcji pilotów liniowych (B8-0031/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie uwzględnienia w programie TEN-T wpływu hałasu i zanieczyszczenia powodowanego przez ruch drogowy na ludzkie zdrowie (B8-0032/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uboju krów cielnych (B8-0033/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie prac nad opakowaniami z tworzyw sztucznych z odpadów przemysłu spożywczego (B8-0034/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie prac nad statkami-czyścicielami (B8-0035/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie recyklingu i ponownego wykorzystywania choinek bożonarodzeniowych (B8-0036/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wpływu grillowania na zdrowie (B8-0037/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia obowiązkowych kwot opakowań nadających się do kompostowania w przedsiębiorstwach w UE (B8-0038/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie konieczności zapewnienia natychmiastowej ochrony dla ofiar cyberszpiegostwa (B8-0039/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie szczepień przeciwko rotawirusom (B8-0040/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wirusa Marburg (B8-0041/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie bakterii Elizabethkingia (B8-0042/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie szczepionki przeciwko wirusowi Ebola (B8-0043/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie nagłego wzrostu liczby zachorowań na dżumę (B8-0044/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie dysplazji Lewandowsky’ego-Lutza (B8-0045/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie Clostridium difficile i oporności na antybiotyki (B8-0046/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie ochrony żyraf (B8-0047/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zakażeń hantawirusami (B8-0048/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wszawicy głowowej i oporności na środki sanitarne (B8-0049/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie paratuberkulozy bydlęcej (B8-0050/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wirusa Oropouche (B8-0051/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie gwarancji umiejętności (B8-0052/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu (B8-0053/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wpływu nanocząsteczek pochodzących ze spalania oleju napędowego na kobiety ciężarne i płody ludzkie (B8-0054/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie mnożenia odpadów kosmicznych (B8-0055/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie kosztów opieki nad seropozytywnymi migrantami dla systemów służby zdrowia państw członkowskich (B8-0056/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie roli aktywności fizycznej (B8-0057/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wpływu elektrowni wiatrowych na środowisko (B8-0058/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia obowiązkowych badań medycznych dla migrantów przybywających na terytorium europejskie (B8-0059/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie prac nad pojazdami elektrycznymi w Europie (B8-0060/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zagrożeń środowiskowych związanych ze stosowaniem zapór (B8-0061/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie ryzyka sejsmicznego związanego z wydobyciem gazu łupkowego (B8-0062/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Gilles Lebreton. Projekt rezolucji w sprawie relokacji migrantów (B8-0063/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie narażania dzieci na częstotliwość radiową (B8-0064/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie badań dotyczących wirusa Zika (B8-0065/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie makroekonomicznego kosztu pestycydów (B8-0066/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie tłuszczakowatości bolesnej (B8-0067/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie biegunki z Brainerd (B8-0068/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zarastającego zapalenia torebki stawu ramiennego (B8-0069/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie ryzyka toksyczności aromatyzowanych płynów do papierosów elektronicznych (B8-0070/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zespołu wieloobjawowego bólu miejscowego (B8-0071/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie choroby guzowatej skóry bydła (B8-0093/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie koronawirusa MERS-CoV (B8-0094/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zagrożeń związanych ze środkami owadobójczymi (B8-0095/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie metody mutagenezy (B8-0096/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie neuralgii trójdzielnej (B8-0097/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców Europy wynikających ze spożywania nadmiernych ilości kwasów tłuszczowych omega-3 (B8-0098/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie substancji perfluoroalkilowych i polifluoroalkilowych (B8-0099/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie terapii fagowej (B8-0100/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zagrożeń dla zdrowia związanych z inhibitorami pompy protonowej (B8-0101/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie żywienia szczurów przeznaczonych do badań na zwierzętach (B8-0102/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zespołu wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji pęcherzykowej (B8-0103/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie pokrzywki wodnej (B8-0104/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie szczepionek zawierających sole glinu (B8-0105/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie postępującego kostniejącego zapalenia mięśni (B8-0106/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie rozprzestrzeniania się płazińca z Nowej Gwinei (Platydemus manokwari) (B8-0107/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie nagłego wzrostu zachorowań na szkorbut w państwach rozwiniętych (B8-0108/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie napojów „bez cukru” (B8-0109/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zakażeń szpitalnych w Europie (B8-0110/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie przewlekłych chorób zapalnych (B8-0111/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie nagłego wzrostu liczby zachorowań na dnę moczanową (B8-0112/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wczesnego rozpoznawania cukrzycy typu I (B8-0113/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie diagnozowania choroby Creutzfeldta-Jakoba (B8-0114/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie badań nad sztuczną krwią (B8-0115/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie szczepionki przeciwko zapaleniu nosogardła (B8-0116/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia dla zdrowia związanego z antykoncepcją nowej generacji (B8-0117/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Nicola Caputo i Doru-Claudian Frunzulică. Projekt rezolucji w sprawie marnotrawienia żywności (B8-0118/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

Informacja prawna